Sirenens sang

[page_validation_time]

Ganske udmærket.

Nu er der ikke mange opgaver igen og indtil videre går det jo ganske godt.

Kort forklaring på opgave 4:

Ud fra mændenes udsagn var det muligt at identificere løgneren.

3 af mændene sagde noget om løgneren, de udsagn stemte ikke overens med hinanden, altså var løgneren én af de tre mænd.

Hvis udsagnet fra Dolos var sandt, skulle både Apollo og Polyfemos lyve, men siden der kun er én løgner, kan vi derfor udlede at Dolos var løgneren. 

Apollo og Prometheus gætter begge på hvilket af løgnerens ord der er det rigtige.

Her er der to måder at finde det rigtige svar på.

Apollo gætter forkert, men løgneren siger at det er rigtigt.

Løgneren lyver dog altid, så derfor kan vi udlede at Apollo har gættet forkert.

Prometheus gætter korrekt, det ved vi fordi Zeus siger at det er rigtigt, og Zeus fortæller sandheden, altså må det være rigtigt. 

Jeres resultat i opgave 4/6

[Write_Result_2]

Nu får I fjerde del af sirenens sang.

Lyt til det mens I går mod buerne nede ved havnen.

[SSS4AudioFil]
Buerne i Struer

Gamemaster:
Tryk først på “Next” når I står ved Buerne.

I andre trykker derefter på “Refresh”.

[fastForwared]