På gyngende grund

[page_validation_time]

Borgvold er reddet!

I har klaret det!

Forestil jer hvordan Claus Thorkild nu bliver gul og grøn i hovedet, når han opdager, at han ikke kan få udleveret fredningsdokumentet.

Uden at have destrueret dokumentet vil Claus Thorkild – med sikkerhed ikke turde gå videre med planerne om at bygge Danmarks største cementfabrik på parkområdet ved Borgvold.

I kan tage hinanden i hænderne og danse rundt om SKYTALE.

Brostrøms minde længe leve!

Jeres samlede resultat

[Write_FinalResult]

Escape-turen
“På gyngende grund”
er nu gennemført.

Hvad synes I om den?

[Stjerne_v1]

I vil nu kunne se jeres placering på hjemmesiden. Resultat.

Vi håber, I har haft det sjovt og er blevet udfordret.

Med venlig hilsen
EscapeTour.dk

Fakta om C. J. Brostrøm:
Carl Jacobson Brostrøm, født den 4. februar 1836 i Skåne, søn af bødker Jacob Jacobson Brostrøm, kom i 1853 til Danmark.

Uden nogen egentlig læretid tilegnede Carl Jacobson Brostrøm sig en gartnerisk erfaring og viden ved at arbejde hos P. Jespersen i Århus, og efterfølgende som gartner på Lynderupgaard.

I 1864 nedsatte Carl Jacobson Brostrøm sig som handelsgartner i Viborg.

I 1884 blev Brostrøm valgt som Dansk Gartnerforenings første formand og i 1887 blev han formand for Almindelig dansk Gartnerforening.

Brostrøm kom til at indtage en førerstilling blandt sine kolleger i jylland, og senere inden for den danske gartnerstand.

Viborg kan i øvrigt takke Carl Jacobson Brostrøm for hans indsats på Borgvold, hvor han i årene 1868-70 var med til at sætte præg på anlæggets udformning.

I perioden 1880-1900 var Brostrøm også medlem af Viborg Byråd.

Den 22. september 1894 blev han tildelt det danske ridderkors for sit mangeårige virke.
(Viborg.dk)