På gyngende grund

[page_validation_time]

Tiden er udløbet!

I nåede ikke, at sende journalnummeret til spøgelset på rigsarkivet inden Claus Thorkild nåede frem.

Nu er det blot et spørgsmål om tid inden Borgvold, med al dens skønhed og glade børnestemmer, viskes ud og Claus Thorkild får sit ønske opfyldt.

Der er desværre ikke mere, I kan gøre.

Skorstene over Viborg

Escape-turen
“På gyngende grund”
er nu slut.

Hvad synes I om den?

[Stjerne_v1]

Vi håber – trods nederlaget – at I har haft det sjovt og er blevet udfordret.

Med venlig hilsen
EscapeTour.dk

Fakta om C. J. Brostrøm:
Carl Jacobson Brostrøm, født den 4. februar 1836 i Skåne, søn af bødker Jacob Jacobson Brostrøm, kom i 1853 til Danmark.

Uden nogen egentlig læretid tilegnede Carl Jacobson Brostrøm sig en gartnerisk erfaring og viden ved at arbejde hos P. Jespersen i Århus, og efterfølgende som gartner på Lynderupgaard.

I 1864 nedsatte Carl Jacobson Brostrøm sig som handelsgartner i Viborg.

I 1884 blev Brostrøm valgt som Dansk Gartnerforenings første formand og i 1887 blev han formand for Almindelig dansk Gartnerforening.

Brostrøm kom til at indtage en førerstilling blandt sine kolleger i jylland, og senere inden for den danske gartnerstand.

Viborg kan i øvrigt takke Carl Jacobson Brostrøm for hans indsats på Borgvold, hvor han i årene 1868-70 var med til at sætte præg på anlæggets udformning.

I perioden 1880-1900 var Brostrøm også medlem af Viborg Byråd.

Den 22. september 1894 blev han tildelt det danske ridderkors for sit mangeårige virke.
(Viborg.dk)