Gendarmens HJERTE

[page_validation_time]

SUCCES!

Som belønning får I nu lov til at se første del af postkortet:

Jeres første resultat:

[Write_Result_2]

Tallene i de tre linjer

23,28,11   

18,13,3,74,3,12,18,-
55,56,56,2,3,4,12

27,11,13,86

kunne via

omsættes til:

HØR
KANONSKUDDENES
BRAG

som passer med lydfilen hvor skuddene lød:
3 ens skud, så 5 ens skud og til sidst 3 ens skud. 

Det vil sige, at koden var 353.

I bladrer videre i bogen.

På næste side står der:

Anden opgave er placeret ved mindestenen for KAPT. BALAND og PRMLT. BEHRENS.

Gå i rask gendarmtempo til mindestenen.

Fra flagstangen er der ca. 500 m til mindestenen.

Hvis der er brug for vejvisning, kan Google Maps linket herunder vise vej.

Husk at bruge indstillingen “Fodgænger”.

Kortet:

Kortet til Gendarmens Hjerte ved starten

Gamemaster:
Tryk først på “Next”, når I står ved mindestenen for KAPT. BALAND og PRMLT. BEHRENS.

I andre trykker derefter på “Refresh”.

[fastForwared]

Lidt viden, der ikke relaterer sig til opgaven:

FLAGMASTEN PÅ DYBBØL BANKE

De Danske Soldaterforeninger rejste i 1920 en flagmast på dette sted.

Den nuværende flagmast er fra 1958.

Flagmasten står på en betonklods og yderligere to trin af mindre granitsten, hvor omkring der er anbragt 3 bautasten med indskriften:

  1. Danske soldaterforeninger rejste dette minde til ære for dem der stred for vort fædreland.
  2. Rejst ved genforeningen i Kong Christian d. X. 9. regeringsår 1920.
  3. Men end er der sang i skoven, højt bølger det røde flag.
    End er der en gud foroven, der råder for Danmarks sag.

 

I 1918 rejste Fæstningsartilleri-foreningen tanken om en flagmast på Dybbøl Banke.

Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg gik ind i sagen og fandt frem til en placering på møllens areal 68 m over havet.

Den første flagmast blev rejst den 20. juni 1920.

Den var med sine 25 meter den højeste flagstang i Danmark på det tidspunkt.

Der blev givet særlig tilladelse til flagning med splitflag, og danskamerikanerne i Chicago skænkede et stort Dannebrog i silke til at vaje på dette minderige og symbolske sted.

Masten stod i 13 år, hvorefter den knækkede i en storm i 1933.

En ny mast blev skænket af Anton Berg (Marcipanfabrikken) og blev rejst 11. april 1933.

Den holdt til en storm den 20. februar 1945.

Den nye mast blev betalt af soldaterforeningerne og rejstes den 28. juni samme år.

Den holdt til en efterårsstorm i 1956. Soldaterforeningerne genrejser masten den 16. maj 1957, men i november splintredes den af et lyn, hvorefter den nuværende stålmast, der blev skænket af Helsingør Skibsværft, blev rejst den 18. april 1958.

Der bliver flaget på alle flagdagene både officielle og militære samt fra 1. april til 31.oktober.

Der er flag i seks forskellige størrelser.

På hverdage er det et flag på ca. 17 m2, der bliver flaget med, med mindre vinden er så kraftig, at stormflaget på 10 m2 må i brug.

På flagdagene anvendes ud over disse to, flag på henholdsvis 25, 29, 36 og 80 m2, sidstnævnte kaldes Dronningeflaget og bliver kun hejst den 18. april, Valdemarsdag, Dronningen fødselsdag og ved helt særlige lejligheder.

I hverdagen er det møllens personale, der hejser og nedtager flaget, men i weekenden og på flagdage er det Dybbøl Bankes Flaglaug.

Flaglauget består af ca. 40 personer, der på skift hejser og nedtager flaget.

Flagene skænkes af Danmarks-Samfundet.

(Fra 1864.dk)