Gendarmens HJERTE

[page_validation_time]

SUCCES!

I klarer det godt.

I forstår jer på at knække koder!

Som belønning får I nu lov til at se lidt mere af postkortet:

Jeres andet resultat:

[Write_Result_2]

Kort forklaring på opgaven:

Der var lagt ét til hvert bogstav i linje ét.
To til hvert bogstav i linje to.
Tre til hvert bogstav i linje tre.
… også videre.

 

Linje et dekodes ved at trække 1 fra hvert element i linje et.
[2] [9] -> 18

Linje tre dekodes ved at trække 3 fra hvert element.
[7] -> 4

Linje fem dekodes ved at trække 5 fra hvert element.
[6] [13] [11] [9] -> 1864

Regnestykket bliver så:
18+4+1864.

Kanonernes brag i lydfilen “1886” var:
3-4-5.

I bladrer nu videre i bogen.

På næste side står der:

Gå i rask gendarmtempo videre ned til Skanse I.

Hvis der er brug for, vejvisning kan Google Maps linket herunder vise vej.

Husk at bruge indstillingen “Fodgænger”.

Skanse S.I.

Kortet:

Kortet til Gendarmens Hjerte ved starten

Gamemaster:
Tryk først på “Next”, når I står ved indgangsstenen til Skanse I.

I andre trykker derefter på “Refresh”.

[fastForwared]

Lidt viden, der ikke relaterer sig til opgaven:

Geologisk set består Dybbøl Banke af lerede jordlag.

På grund af havets erosion og udsivende grundvand skrider dele af de høje skrænter ved Vemmingbund regelmæssigt ud.

Somme tider forsvinder dele af marker og stier i dybet.

På skrænterne og i skreddene er et uigennemtrængeligt krat i tidens løb vokset op.

Området får lov at ligge hen som urørt skov uden menneskelig indgriben.

Her er et specielt mikroklima med en meget varieret flora, bl.a. er der flotte bestande af den store elfenbenspadderok, som vokser langs Jyllands østkyst.
(Fra Naturstyrelsen)