[page_validation_time]

Gendarmens HJERTE

På næste side i bogen står der:

Velkommen til Skanse II.

Forestil jer at Blokhuset i midten af Skanse II stod der i dag i sin fulde højde.

Med de 4 informationer nedenfor, så står kun en mindesten tilbage:

1. Mindestenen er ikke gemt bag en låge.

2. Leutnant Anckers mindesten kan ses, men teksten kan ikke læses.

3. LØJTNANT C. V. B. CASTENSCHIOLD og SEKLT. C. O. CARLSEN kan ikke se mindestenen pga. blokhuset.

4. Dødsdagen på den rette mindesten var ikke den første blandt de døde i Skanse II.

[Skanse2AudioFil]

Indtast koden her:

[Verify_the_Answer]
[Hint]