Gendarmens HJERTE

[page_validation_time]

SUCCES!

Far gav mig den opgave, som I lige har løst i 10 års fødselsdagsgave.

Ja, det var andre tider den gang.

Som belønning får I nu lov til at se en endnu større del af postkortet:

Jeres fjerde resultat:

[Write_Result_2]

Denne opgave handlede om udelukkelse.

Forklaring:

De 4 krav udelukkede hver især:

1. Mindestenen er ikke gemt bag en låge.
Derfor var det ikke Pioner KLINKE.

2. Leutnant Anckers mindesten kan ses men teksten kan ikke læses.
Udelukkede ingen!

3. LØJTNANT C. V. B. CASTENSCHIOLD og SEKLT. C. O. CARLSEN kan ikke se mindestenen pga. blokhuset.
Blokhuset ville så kun skjule to mindesten: KORPORAL RASMUS SCHMIDT NELLEMANN og MAJOR C. F. M. ROHWEDER.

4. Dødsdag på den rette mindesten var ikke den første blandt de døde i Skanse II.
MAJOR C. F. M. ROHWEDER døde den 12.4 og KORPORAL RASMUS SCHMIDT NELLEMANN døde den 18.4

KORPORAL RASMUS SCHMIDT NELLEMANN var det rette svar: 334.

I bladrer videre i bogen og læser:

Næste opgave findes ved Skanse III.

Gå i rask tempo videre langs stien op ad bakken og gå til venstre mod Skanse III.

Tyskerne udbyggede den oprindelige Skanse III.

Når man går gennem lågen, kommer man faktisk op på den Tyske Skanse XI.

Find mindesmærket for:
Kaptajn Otto Peter Traugott Grüner med flere…

Hvis der er brug for vejvisning, kan Google Maps linket herunder vise vej.

Skanse III

Kortet:

Kortet til Gendarmens Hjerte ved starten

Gamemaster:
Tryk først på “Next”, når I står ved mindesmærket:

Kaptajn Otto Peter Traugott Grüner med flere…

I andre trykker derefter på “Refresh”.

[fastForwared]

Lidt viden, der ikke relaterer sig til opgaven:

Skanse II var den eneste skanse, hvorfra danske kanoner kunne nå de tyske batterier på Broagerland.

Fra skansen er der en god udsigt over Vemmingbund.

Man kan se området oven for campingpladsen ved Gammelmark, hvor de tyske batterier var placeret.

I skansen er der opsat mindesten for tre soldater, som siden er blevet symboler for begge parter i slaget.

Det er løjtnanterne Johan Peter Anker og Carl Vilhelm Castenschiold, som på skift havde kommandoen over Skanse II, og den preussiske pioner Karl Klinke.

Klinke blev dræbt, da han forsøgte at sprænge hul i palisaden, der omgav skansen.

(Fra Naturstyrelsen)