Gendarmens HJERTE

[page_validation_time]

SUCCES!

Nogle opgaver kræver et falkeblik!

Jeres belønning:

Jeres femte resultat:

[Write_Result_2]

Kort forklaring på opgaven.

Øverste kanonhjul og nederste kanonhjul har hver især kun stavet én tekstlinje 100% rigtigt.

KORP. = 3

V.C. KEMP = 9

De to hjul giver tallet 39

Kanonernes brag i lydfilen var: 3-2-6.

I bladrer endnu engang i bogen.

Næste opgave findes ved Skanse IV.

Gå i rask tempo gennem Skanse III og videre op ad bakken.

Hvis der er brug for vejvisning, kan Google Maps linket herunder vise vej.

Skanse IV Lundbye

Kortet:

Kortet til Gendarmens Hjerte ved starten

Gamemaster:
Tryk først på “Next”, når I står ved mindesmærket:

KAPT. S.U.R LUNDBYE

I andre trykker derefter på “Refresh”.

[fastForwared]

Lidt viden, der ikke relaterer sig til opgaven:

Du er nu på vej op mod Skanse IV.
Skanse IV var Dybbølstillingens stærke, tilbagetrukne skanse med i alt 12 kanoner.

Kun fire af dem fungerede, da de preussiske styrker efter seks timers massiv artilleribeskydning stormede skansen med 2.400 mand.

Den faldt efter en halv times kamp.

Efter 1864 blev skansen revet ned og en tysk skanse anlagt på resterne.

De hvide markeringer viser omridset af den oprindelige danske skanse.

I skansen kan du se rester af Danmarks ældste beton – fra 1864.

I 1872 rejstes et 24 m højt, preussisk mindesmærke over Dybbølslaget på betonfundamentet til blokhuset.

Monumentet stod der indtil maj 1945, da det blev sprængt i luften af ukendte gerningsmænd.

(Fra Naturstyrelsen)