ØLKUSKENS FORBANDELSE

[page_validation_time]

Opgave 1/5

Stil jer nu i den midterste hvælving og kig lige ud på rådhustorvet.

Forestil jer nu en urskive.

Retningen I ser ud på svarer til klokken 12.00.

I finder første opgave ved at gå 33 meter i luftlinje i retning 25 minutter.

Find nedenstående billede.

Det er indmuret i væggen til Rådhuset lidt nede af Lille Rådhusgade.

A deo et parentibus

Adeo et parentibus - Teambuilding
[RH2AudioFil]

Nedtælling:

[oneHourCountDown]

Indtast koden her:

[Verify_the_Answer]
[Hint]