Link error

DK:
Der er sket en fejl!
Linket er ikke identisk med det i ordrebekræftelsen fremsendte link.
Årsag: Nogen delefunktioner tager ikke hele linket med når de deler.
Løsning: Åben linket direkte fra ordrebekræftelses mailen.

DE:
Es gab einen Fehler!
Der Link ist nicht identisch mit dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Link.
Ursache: Einige Freigabefunktionen enthalten beim Freigeben nicht den gesamten Link.
Lösung: Öffnen Sie den Link direkt aus der Bestellbestätigungs-E-Mail.

ENG:
There has been an error!
The link is not identical to the link submitted in the order confirmation.
Cause: Some sharing features do not include the entire link when sharing.
Solution: Open the link directly from the order confirmation email.